Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

SAPO

Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych to instytucja powołana 1 stycznia 1996 roku, której przedmiotem działania jest realizacja wielu działań, wśród nich:

 • Prowadzenie obsługi finansowo – księgowej , administracyjnej i organizacyjnej placówek oświatowych
 • Prowadzenie obsługi spraw kadrowych i płacowych pracowników placówek oświatowych i pracowników SAPO
 • Prowadzenie pracowniczej kasy zapomogowo pożyczkowej
 • Kontrola realizacji planów finansowych placówek oświatowych
 • Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych
 • Prowadzenie rachunkowości, w tym:
  1. prowadzenie ksiąg rachunkowych;
  2. przeprowadzanie inwentaryzacji;
  3. sporządzanie sprawozdań finansowych i innych, których dane wynikają z ksiąg rachunkowych;
 • Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji finansowej obsługiwanych jednostek
 • Naliczanie wynagrodzeń pracowniczych i innych świadczeń dla pracowników obsługiwanych jednostek
 • Obsługa administracyjna związana z prowadzeniem korespondencji, sporządzaniem zaświadczeń i innych dokumentów;
 • Kreowanie strategii funkcjonowania i rozwoju oświaty w gminie.
 • Przygotowanie propozycji z zakresu inwestycji remontów obiektów oświatowych oraz nadzór nad terminowością ich realizacji.
 • Opracowywanie analiz oraz przedstawianie wniosków z zakresu spraw oświatowych
 • Przygotowanie projektów uchwał Rady Miasta i Gminy Wronki oraz zarządzeń Burmistrza z zakresu oświaty
 • Współpraca z organem nadzoru pedagogicznego
 • Współpraca z MGOPS w zakresie organizacji dożywiania i pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów
 • Organizacja dowozu uczniów do Szkół
 • Prowadzenie bazy danych oświatowych w zakresie zadań przewidzianych dla organu prowadzącego
 • Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia, nauki zawodu bądź przyuczenia do zawodu młodocianych
 • Prowadzenie rejestru niepublicznych Placówek oświatowych
 • Przygotowywanie analiz ekonomicznych dla potrzeb planistycznych
 • Zapewnienie warunków działania obsługiwanych jednostek, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki, wychowania i opieki
 • Prowadzenie czynności z zakresu rozliczania dotacji i kontroli ich wykorzystywania
 • Prowadzenie ewidencji spełniania obowiązku nauki
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza z zakresu funkcjonowania oświaty

 

Bookmakers bonuses with gbetting.co.uk click here
 
 
Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych

ul. Powstańców Wielkopolskich 23
64-510 Wronki
tel. (067) 254 02 18
kadry@sapo.wronki.pl
 
Czynna w godzinach:
Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek - Piątek 7:30 - 15:30